Windykacja długów - czyli sposoby odzyskiwania długów.

Windykacja (łac. vindicatio) dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a nawet zemstę. Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Świadome zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie to przede wszystkim wszelkie działania, których celem jest zapewnienie terminowego spływu należności od dłużników. Przekładają się one na skuteczność ewentualnych działań windykacyjnych oraz zdolność firmy do dochodzenia swoich praw w przypadku wystąpienia sporów

Działania windykacyjne podejmowane w postępowaniu przedsądowym mają na celu uzyskanie spłaty należności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z podejmowanymi działaniami windykacyjnymi takimi jak:

  • Ustalenie adresu dłużnika
  • Poinformowaniu dłużnika o prowadzeniu sprawy przez firmę windykacyjną
  • Przeprowadzeniu zgodnych z prawem działań psychologicznych - motywujących dłużnika do zapłaty
  • Negocjowaniu sposobu i terminu zapłaty

Ten etap windykacji kończy się w momencie spłaty należności przez dłużnika. Windykacja sądowa - dotyczy przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika - sprowadza się ona do uzyskania sądowego nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej. Tutaj wyróżnia się następujące etapy:

  • Przygotowanie i złożenie pozwu do sądu
  • Skierowanie wniosku egzekucyjnego do kancelarii komorniczej
  • Czynności formalno-prawne w zakresie postępowania układowego bądź upadłościowego

Skuteczność windykacji uzależniona jest przede wszystkim od szybkości zlecenia windykacji. Szansę na odzyskanie pieniędzy mają ci wierzyciele, którzy zlecą windykację w miarę wcześnie, przed innymi wierzycielami. Działa tu znana zasada "kto pierwszy ten lepszy".

Należy pamiętać, że im więcej czasu upłynęło od dnia powstania długu, tym trudniej odzyskać swoje pieniądze.

Polecamy:

Profesjonalna klimatyzacja precyzyjna do twojego mieszkania.

Profesjonalne usługi klimatyzacja dla Twojego pomieszczenia.

Najlepsze tłumiki do samochodu.

Najlepsze perfumy fm w okolicy.

Najlepsze system kolejkowy w Warszawie.

Profesjonalne pozycjonowanie stron www